Το πλοίο ήταν υπό τη διαχείριση της ναυτιλιακής Mediterranean Shipping Co.

 

Tags: Plus: Διεθνή