Στόχος της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση τόσο των κυβερνήσεων, όσο και των πολιτών των κρατών, για τη μείωση των κινδύνων από τις φυσικές καταστροφές.

Tags: Ειδήσεις - Νέα / Περίθαλψη & Ασφάλιση