Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, το ΚΕΘΕΑ συνεχίζει να αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Tags: Ειδήσεις - Νέα / Περίθαλψη & Ασφάλιση