Τα εντάλματα πληρωμών υπογράφονται από το ίδιο πρόσωπο ως προς την εκκαθάριση και την εξόφληση, χωρίς μάλιστα να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του συγκεκριμένου προσώπου!

Tags: Ειδήσεις - Νέα / Περίθαλψη & Ασφάλιση