Απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας ανάθεσης εκπόνησης μελέτης για την Στατική ενίσχυση του Κεντρικού Κτιρίου του Υπουργείου Υγείας και ορισμός πηγής χρηματοδότησής της.

Tags: Ειδήσεις - Νέα / Περίθαλψη & Ασφάλιση