Υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας με όχημα την προσβασιμότητα και τη συνεχή διαβούλευση.

Tags: Ειδήσεις - Νέα / Περίθαλψη & Ασφάλιση