Το προϊόν δεν έχει γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ, ούτε έχει αξιολογηθεί ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του.

Tags: Ειδήσεις - Νέα / Περίθαλψη & Ασφάλιση