Διαγνωστικά κέντρα και κλινικοεργαστηριακοί γιατροί ''βρίσκονται ένα βήμα πριν τον οικονομικό στραγγαλισμό, με αφορμή τις νέες επιβαρύνσεις από το clawback του 2019.''

Tags: Ειδήσεις - Νέα / Περίθαλψη & Ασφάλιση