Η εν λόγω παρέμβαση είναι υψηλής σπουδαιότητας για την Δημόσια Υγεία.

Tags: Ειδήσεις - Νέα / Περίθαλψη & Ασφάλιση